Çerez Örnek
canlı destek

Araştırma Grubu Lideri:  Prof. Dr. Kemal Sami KORKMAZ 

 

 

Genel Bilgiler

Prostat kanseri biyolojisi alanında DNA hasarının onarımından sorumlu moleküller, prostat kanserinde hücre döngüsünde önemli olduğu düşünülen bazı proteinler, hücre kültürlerinde kazandırılmış işlev (transfeksiyonlar aracılığı ile) ve yok edilmiş işlev (gen susturması ile-siRNA) yaklaşımları, hastalığın tedavisine yönelik hücre kültürleri, gen transfeksiyonları, siRNA, DNA ve RNA, eş zamanlı gen ekspresyon analizleri, proteinlerin ve fosfo-proteinlerin immunofloresans mikroskopisi ve fosfo-proteinlerin Western blot analizleri, biyoinformatik tabanlı çalışmalar yapılmaktadır.

 

Çalışılan Konular

  • Prostat kanseri biyolojisi,
  • Topoizomeraz inhibitörleri ve tümör hücrelerine etkileri,
  • NKX3.1 transkripsiyon faktörünün işlev kaybı ile oluşan DNA hasarı ve onarım mekanizmalarındaki değişiklikler,
  • HN1 proteininin epidermal büyüme faktörü, glukokortikoid reseptörü ve androjen reseptörü aracılıklı ekspresyon ve sitokinaz yolaklarındaki hücre bölünmesi üzerine etkisi ve tübülinler ile olan etkileşimleri,
  • GTPaz yolağının düzenlemesi ile ilgili olan araştırmalar,
  • HOXB13 homeobox proteininin DNA hasarı ve onarım mekanizmalarındaki işlevi ve mekanizmalarına olan etkileri,
  • Sitokin sentezi ve enflamasyon ile aktive edilen protein degredasyon yolakları sonucu ekspresyon seviyesi azalan NKX3.1 proteinin tümör baskılayıcı işlevinin prostat kanserinin oluşumundaki rolü ve reaktif oksijen oluşumunun kanser terapötiklerinin etkileri ile benzerlikleri,
  • Antikanser moleküllerin izolasyonları ve genotoksik etkilerinin araştırılması,
  • Prostat, meme kanseri biyolojisi ve gelişmesini engelleyici yolakların araştırılması.

 

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ