Çerez Örnek
canlı destek
 

Türkiye’deki öncü bir Biyomühendislik Bölümü olarak misyonumuz:

Temel bilimsel bilgiye sahip, evrensel gelişmeleri takip edebilen araştırıcı, üretici, girişimci, disiplinlerarası iletişimi güçlü, sorunları kolaylıkla çözebilen ve etik değerlere sahip biyomühendisler yetiştirerek, sanayiye ve akademik hayata kazandırmak, 

 ►Ulusal gereksinimlere öncelik vererek gelişmeleri yakından izlenmek, araştırma-geliştirme çalışmaları ile yeni teknikler, süreçler ve çözümler geliştirmek, 

 ►Bilimsel çalışma sonuçlarının uygulamaya aktarılabilmesi için stratejik ortaklıklar oluşturularak, ülkenin bu alandaki teknolojik birikimine katkıda bulunmak ve sosyo-ekonomik  katma değer yaratmak olarak özetlenebilir.

 

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ