canlı destek

ÇALIŞMA ALANLARI

Bölüm stratejisi kapsamında, Biyoekonomi sektörünün özellikle Ege Bölgesi’nde güçlenmesi için, üniversite-sanayi işbirliklerine ve geliştirilen yeni teknolojilerin ve üretilen bilginin topluma mal edilmesi konusunda özel gayret göstermekte ve önemli sosyo-ekonomik getirileri olabilecek bölgesel faydaları olan araştırma projelerine öncelik vermektedir. 


Bölüm öğretim üyeleri çok farklı kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde disiplinlerarası ve sektörler arası konularda proje oluşturmakta ve çok aktif bir şekilde proje desteği arayışını sürdürmektedirler. “Biyomühendislik” genel şemsiyesi altında 3 ana başlıkta çalışmalar yürütülmektedir.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ