Çerez Örnek
canlı destek

Çalışma Alanları

Bölüm stratejisi kapsamında, Biyoekonomi sektörünün özellikle Ege Bölgesi’nde güçlenmesi için, üniversite-sanayi işbirliklerine ve geliştirilen yeni teknolojilerin ve üretilen bilginin topluma mal edilmesi konusunda özel gayret göstermekte ve önemli sosyo-ekonomik getirileri olabilecek bölgesel faydaları olan araştırma projelerine öncelik vermektedir. 

Bölüm öğretim üyeleri çok farklı kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde disiplinlerarası ve sektörler arası konularda proje oluşturmakta ve çok aktif bir şekilde proje desteği arayışını sürdürmektedirler.

Moleküler biyoloji, biyokimya, mikrobiyoloji, hücre metabolizması ile, temel mühendislik ve malzeme bilimlerindeki hızlı ilerlemeler sonucu gelişen biyolojik teknikler ile mühendislik ilkelerinin canlı sistemlere ve bunlarda karşılaşılan sorunlara uygulandığı bir bilim dalı olan Biyomühendislik çatısı altında; biyoproses mühendisliği, genetik mühendisliği, doku mühendisliği, moleküler mühendislik, metabolik mühendislik ve biyomedikal mühendislik gibi alt dallardan oluşan bilimsel çalışmalar yürütülmektedir. Bu alanlara yönelik, günümüz toplumunun farklı boyut ve sektörlerdeki sorunlarına özgün çözümler üretmeyi amaçlamakta, yeni yaklaşımlar ve modern tekniklerin geliştirilmesi ile oluşan bilgi birikimi sayesinde, geleneksel biyoteknolojik endüstrilere dahi yeni bir ufuk açmaktadır.

2000 yılından beri Biyomühendislik alanının, Türkiye’de öğrenci yetiştirilmesi ve bilimsel faaliyetlerin yürütülmesinde öncüsü olan bölümümüzün her biri alanında başarılı öğretim üyelerinin kendi uzmanlaştığı alanda yürüttüğü bilimsel çalışmalar kapsamında çok disiplinli, güncel ve önemli araştırmalar yürütülmektedir. Bölümümüz çatısı altında yürütülen temel araştırma konuları; doku mühendisliği, biyotasarım ve dönüşüm mühendisliği, biyoproses mühendisliği, biyomateryal ve biyomedikal mühendisliği, mikrosistemlerde hastalık modellemesinin yapılabildiği çip üstü organ sistemleri, genom uygulamaları, moleküler biyoloji ve genetik, hızlı tanı kitleri ve diagnostik teknolojiler, algal biyoteknoloji, biyorafineri, biyomalzeme üretimi ve biyo/nanoteknolojik uygulamaları, biyoinformatik ve yazılım teknolojileri, genom seviye modeller, biyosensörler, polimer teknolojileri vb. 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ