Çerez Örnek
canlı destek

 

Araştırma Grubu Lideri:  Prof. Dr. Murat ELİBOL

Doç.Dr. Suphi ÖNCEL

Ar.Gör. Ayşe KÖSE

 

 

 

Genel Bilgiler

 
•Günümüzdeki farklı ihtiyaçlara hizmet edebilecek bir ürün eldesi için mikroorganizmalardan yararlanarak gerçekleştirilen proseslerde «nanobiyoproses» teknolojisi kullanılarak çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. Ayrıca  farklı biyoreaktörlerin tasarımı ve işletimi, biyoreaktörlerin üretime hazırlanması, endüstriyel atıkların katma değerli ürünlere dönüştürülmesi, kesikli, kesikli-beslemeli, sürekli kültür üretim yöntemleri, immobilizasyon uygulamaları, mikrobiyal ve enzimatik üretim teknikleri ve optimizasyonu ile ayırma saflaştırma çalışmaları yapılmaktadır. Ölçek büyütme çalışmaları ve sanayiye yönelik üretimler ise Pilot Tesis’te gerçekleştirilmektedir.
 
•“Proses Analitik Teknolojiler”  ise kısaca “PAT”, günümüz üretim kalite sistemi olan “Kalite ürün’de kontrol edilmez, ürün kaliteli üretilmelidir” mantığından temellenmiş üretim proseslerin, proses devam ederken takip edilmesini ve kontrol edilmesini sağlayan teknolojilerdir. Biyoproseslerin PAT yaklaşımı ile incelenmesi laboratuvarımzda gerçekleştirilen çalışmalar arasındadır.

 

Çalışılan Konular

Nanobiyoproses

•Mikroalglerden  ve bitkilerden biyojenik  nanopartiküllerin sentezlenmesi, optimizasyonu ve biyoteknolojide kullanım potansiyelinin araştırılması
•Biyojenik üretilen nanopartiküllerin farklı yapılarla kompozit üretim potansiyelinin araştırılması
•Fotobiyoreaktörlerde mikroalg ve özel biyokimyasalların üretimi (omega-3-yağ asitleri vs)
•Mikroalglerden ağır metal giderimi ve optimizasyonu
•Biyolojik üretimlerin optimizasyonu (laktik asit,, proteaz, lipaz, biyoetanol, kitin, kitosan)
•Serbest ve immobilize enzim üretimi ve optimizasyonu üretim teknikleri (derin kültür, katı kültür, ko-kültür),
•Enzim uygulamaları, kinetik çalışmalar, enkapsulasyon, biyoformulasyon
•Agroendüstriyel atıkların değerlendirilmesi, fenolik bileşiklerin giderimi
•Karbondioksit ortamında yetiştirilen mikroalglerden yeşil dizel eldesi.

PAT Teknolojisi

  • Yeni PAT araçları geliştirmek.

  • Mevcut PAT araçlarının çoklu parametre ölçümü gerçekleştirilebilmesi için araştırmalar yapmak.

  • Biyoprosesler için yeni on-line ölçüm yöntemleri geliştirmek.

 
 
 
 
 
 

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ