Çerez Örnek
canlı destek

Araştırma Grubu Lideri:  Prof.Dr. Meltem CONK DALAY

Dr.Zeliha DEMİREL

 

 

 

Genel Bilgiler

Mikroalg izolasyonu, kültürü ve saklanması; mikroalglerden elde edilen kimyasallar ve bunların ekstraktlarının çeşitli amaçlarla (sağlık, kozmetik, gıda, yem, vb.) kullanım olanaklarının araştırılması; mikroalglerin enerji üretiminde (biyodizel, hidrojen, vb.) kullanımı; mikroalg üretim sistemleri (havuz ve fotobiyoreaktör) dizaynı konularında çalışmaktadır. Ayrıca Mikroalg Kültür Koleksiyonu  (Ege-MACC)  bulunmaktadır.

 

Çalışılan Konular

 • Mikroalg/siyanobakterilerin izolasyonu, kültürü, optimizasyonu,
 • Mikroalg/siyanobakterilerin biyokimyasal kompozisyonu ve etkileri,
 • Mikroalg ve siyanobakterilerin endüstriyel kullanımına yönelik çalışmalar,
 • Laboratuvar ölçeği ve büyük ölçekli üretim sistemleri tasarımı,
 • Mikroalglerden önemli ticari bazı polisakkaritlerin üretimi,
 • Mikroalglerin ve mikroalglerden elde edilen çeşitli ürünlerin doku mühendsiliğinde iskele olarak kullanımı.

 

Seçilmiş Yayınlar

 • Imamoglu, E., Conk-Dalay, M., Vardar-Sukan, F., (2010). Semi-continuous cultivation of Haematococcus pluvialis for commercial production, Applied Biochemistry and  Biotechnolgy. 160: 764-772.
 • Imamoglu, E., Conk-Dalay, M., Vardar-Sukan, F., (2009). Influences of different stres media and high light intensities on accumulation of astaxanthin in the green alga Haematococcus pluvialis, New Biotechnology, 26:  199-204.
 • Akalin, A., S., Unal, G., Conk-Dalay, M., (2009). Influence of Spirulina platensis biomass on microbiological viability in traditional and probiotic yogurts during refrigerated storage, Italian Journal of Food Science, 21(3): 357-364.
 • Azbar, N., Dokgoz, F., T., Keskin, T., Eltem, R., Korkmaz, K., S., Gezgin, Y.,  Akbal, Z., Öncel, S., Conk-Dalay, M., Gonen, C., Tutuk, F., (2009). Comparative evaluation of bio-hydrogen production from cheese whey wastewater under thermophilic and mesophilic anaerobic conditions, International Journal of Green Energy, 6(2): 192-200.
 • Cingi, C., Conk-Dalay, M., Cakli, H., Bal, C., (2008). The effects of Spirulina on alergic rhinitis, European Archives of Oto-Rhino-Laryngolgy, 265: 1434-4726.

 

 

 

 

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ