EGE ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü

 

Program Eğitim Amaçları

PEA1

Temel bilimsel bilgiye ve mühendislik mesleğinin gerektirdiği donanıma sahip olarak, yeni teknolojiler, süreçler ve çözümler geliştirerek takım içinde farklı görev ve kademelerde çalışabileceklerdir.

PEA2

Disiplinler arası ulusal ve uluslararası alanda araştırmalarda yetkin, eğitim-öğretim faaliyetleri gerçekleştirebilen akademisyen olabileceklerdir.

PEA3

Biyomühendislik birikimine katkıda bulunabilecek ve sosyo-ekonomik değer yaratabilecek girişimci olabileceklerdir.