Çerez Örnek
canlı destek

Araştırma Grubu Lideri:  Prof. Dr. Nuri AZBAR

Dr. Tuğba KESKİN GÜNDOĞDU

 

 

Genel Bilgiler

Atıklardan biyolojik yollarla enerji üretimi ve endüstriyel atık suların biyolojik yollarla rehabilitasyonu, biyorafineri konsepti doğrultusunda organik atıkların enerji içeriğinin biyometan ve biyohidrojen formunda açığa çıkartılması ve doğa ile barışık ekolojik yöntemler ile valorizasyonu, biyopolimer üretimi ve toksisite içeriği yüksek organik maddelerin biyodegradasyonlarının iyileştirilmesi için ileri oksidasyon yöntemleri üzerine çalışmalar yapılmaktadır.

 

 

Çalışılan Konular

 • Organik atıklardan biyohidrojen üretimi,
 • Zeytin karasuyunun anaerobik biyolojik parçalanabilirliğinin incelenmesi,
 • Zeytin karasuyunun biyoparçalanabilirliğinin ileri oksidasyon yöntemleri ile iyileştirilmesi,
 • Tavuk atıklarının, peynir altı suyunun ve zeytin karasuyunun ortak çürütme ile
 • anaerobik parçalanması,
 • Kentsel katı atıkların organik fraksiyonundan biyometan elde edilmesi,
 • Toksik madde içerikli organik maddelerin biyodegradasyonunun ileri oksidasyon
 • prosesleri ile iyileştirilmesi,
 • Organik atıklardan mikrobiyal yöntemlerle biyopolimer elde edilmesi ve
 • fermentör ortamından biyopolimer ayrıştırılması ve saflaştırılması,
 • Kapalı döngü membran destekli biyogaz prosesi ile tavuk atıklarından temiz enerji üretimi,
 • Özgün immobilizasyon yöntemleri ile fotofermentatif hidrojen üretimin iyileştirilmesi,
 •  İmmobilize biyoreaktör sistemlerinde hidrojen üretiminin incelenmesi.

 

 

Seçilmiş Yayınlar

 • Keskin, T., Arslan, K., Abubackar, H.N, Vural, C., Eroglu, D.,, Karalp, D., Yanık, J., Özdemir, G. Azbar, N., (2018). Determining the effect of trace elements on biohydrogen production from fruit and vegetable wastes, International Journal of  Hydrogen Energy, In Press 1-12.
 • Duman, G., Akarsu, K., Yılmazer, A., Keskin Gundogdu, T., Azbar, N.,Yanık, J. (2018). Sustainable hydrogen production from wood wastes , International Journal of  Hydrogen Energy, In Press 1-10.
 • Keskini T., Arslan, K., Karaalp, D., Azbar, N. (2018). The Determination of the Trace Element Effects on Basal Medium by Using the Statistical Optimization Approach for Biogas Production from Chicken Manure, Waste and Biomass Valorization, DOI 10.1007/s12649-018-0273-2
 • Keskin, T., Guisti, L., Azbar, N., (2012). Continuous biohydrogen production in immobilized biofilm system versus suspended cell culture system versus suspended cell culture, International Journal of Hydrogen Energy, 37(2): 1418-1424.
 • Casalia, S.,  Güngörmüşler, M., Bertina, L.,  Fava, F., Azbar, N., (2012). Development of a biofilm technology for the production of 1,3-propanediol (1,3-PDO) from crude glycerol, Biochemical Engineering Journal, 64: 84-90.
 • Gönen, Ç., Güngörmüşler, M., Azbar, N., (2012). Comparative evaluation of pumice stone as an alternative immobilization material for 1,3-propanediol production from waste glycerol by immobilized Klebsiella pneumoniae, Applied Biochemistry and Biotechnology, DOI 10.1007/s12010-012-9923-1.
 • Güngörmüşler, M., Gönen, Ç., Azbar, N., (2011). Continuous production of 1,3-propanediol using raw glycerol with immobilized Clostridium beijerinckii NRRL B-593 in comparison to suspended culture, Bioprocess and Biosystems Engineering (BPBSE), DOI: 10. 1007/s00449-011-0522-2.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ