Çerez Örnek
canlı destek


Mühendislik, genel anlamı ile matematik, fizik ve kimyanın temel ilkelerini kullanarak; çeşitli sistemlerin geliştirilmesi ve hizmetler verilmesi yolu ile toplumun yaşam kalitesini yükseltmek için yapılan çalışmaların tümüdür. Bu kapsamda Biyomühendislik; mühendislik prensiplerinin biyolojiyi de içerecek şekilde uygulandığı sistemlerin dayandığı bir mühendislik dalıdır. 

Yaşama dair problemlerin çözümünde mühendislik metodolojilerini kullanan Biyomühendislik; biyolojik konseptler, prensipler ve metotları kapsayan ve multi-disipliner yapısıyla büyük gelecek ve umut vaat eden bir bilim dalıdır. Biyomedikal, Biyoinformatik, Biyomateryaller, Biyomekanik, Biyomekatronik, Biyomimetik, Biyonanoteknoloji, Biyoteknoloji, Klinik Mühendisliği, Biyoproses Mühendisliği, Biyosensörler, Medikal Görüntüleme, Genetik Mühendisliği, Nöromühendislik, Farmasötik Mühendislik, Sentetik Biyoloji, Sistem Biyolojisi, Sistem Fizyolojisi, Telesağlık, Doku Mühendisliği ve Rejeneratif Tıp, Biyomühendislerin uzmanlaştığı alanlardır. Son zamanların oldukça popüler araştırma alanları olan doku mühendisliği, transdermal yamalar, giyilebilir cihazlar/sensörler, robotik cerrahisi ve rehabilitasyonu, nanorobotlar, sanal gerçeklik, ilaç taşıyı mikro/nano sistemler, gen düzenleme (CRISPR-Cas9 teknolojisi), çip üstü organ sistemleri ve mini biyoreaktörler biyomühendisliğin çalışma alanına girmektedir. Diğer yandan, 2019 Aralık ayından itibaren tüm dünyayı etkisi altına alan ve yaşamımızı önemli ölçüde değiştiren Covid-19 pandemisi süresince, Real-time PCR testleri ve hızlı tanı kitleri gibi diagnostik sistemlerden aşı gibi tanı araçlarına kadar her aşamada biyomühendisler aktif olarak çalışmalarını sürdürmüş ve yürüttükleri yoğun araştırma faaliyetleri ile salgınla mücadelenin önemli birer oyuncuları olmuşlardır. Canlı organizmalara yönelik araştırma ve geliştirme çalışmalarında biyolojik bilgileri kullanan ürün, süreç ve yöntemlerin geliştirildiği farklı mühendislik uygulamalarını içeren çok geniş bir araştırma alanına hizmet eden biyomühendislik, kısmen yeni ve heyecan verici bir alan olmasının yanı sıra yaşamın daha uzun ve daha kaliteli geçmesi için tanı, görüntüleme, terapi, çevre ve enerji alanlarını içine alarak çok disiplinli bir yaklaşımla bu alanlar arasındaki boşluğu doldurarak ileri teknolojik gelişmelerin önünü açmaktadır. Tüm bu yönleriyle, bu alanda uzmanlaşacak ve geleceğin teknolojilerini geliştirecek bilim insanlarının ve eğitimcilerin yetişmesine büyük önem ve özen gösteren Ege Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü bu bilinçle öğrenci yetiştirmeyi ve bilimsel araştırmalarını sürdürmektedir. 

Ege Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü ülkemizdeki mühendislik fakülteleri içinde kurulan ilk “Biyomühendislik Bölümü” dür. Kurulduğu dönemden 2022-2023 Eğitim Öğretim yılına kadar olan sürede Biyomühendislik programının eğitim dili ağırlıklı olarak Türkçe olup %30’u İngilizce olarak sürdürülmüştür. Bölümümüzde 2022-2023 yılı itibariyle eğitim dili %100 İngilizce'dir. 

Biyomühendislik Anabilim Dalının ERASMUS+ Programı çerçevesinde farklı ülkeleri kapsayan toplam 13 ve MEVLANA Protokolünde 1 işbirliği anlaşması mevcuttur

 
 

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ