Çerez Örnek
canlı destek

Stratejik Amaçları

     

 Eğitim-öğretim ve araştırma alt yapısını geliştirmek,


 Ulusal biyoteknoloji sanayiinin öncelikli alanlarında ulusal ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunacak bilimsel faaliyetler gerçekleştirmek ve araştırma sonuçlarının uygulamaya dönüştürülmesi ile sosyo-ekonomik değer yaratmak,


 Dünya üniversiteleri ile işbirliği içinde yürüttüğü araştırmaları ile uluslararası düzlemde bilim ve teknolojiye katkı sağlamak,


 Laboratuvarlarını bölgedeki iş dünyasının beklentileriyle uyumlu hale getirmek,


 Biyomühendislik alanında nitelikli mühendisler ve öğretim üyeleri yetiştirmek,


 AB eğitim programlarına uyum sağlamak olarak belirlenmiştir. 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ