Çerez Örnek
canlı destek

  ►Bitki Hücre, Doku ve Organ Kültürü Laboratuvarı 

 ►Biyomedikal Uygulamalar Laboratuvarı

 ►Biyoproses Laboratuvarı

 ►Çevre Biyoteknolojisi ve Biyoenerji Laboratuvarı 

 ►Diagnostik Uygulamalar ve Biyosensör Laboratuvarı

 ►Doğal Ürün Araştırma-Geliştirme Laboratuvarı 

 ►Doku Mühendisliği ve Rejeneratif Tıp Laboratuvarı

 ►Endüstriyel Mikrobiyoloji Laboratuvarı 

 ►Fungal Biyoteknoloji Laboratuvarı

 ►Hayvan Hücre Mühendisliği ve Biyoproses Laboratuvarı

 ►İmmunobiyoteknoloji ve Biyoaktivite Tarama Laboratuvarı

 ►Kanser Moleküler Biyolojisi Laboratuvarı

 ►Medikal Biyoteknoloji Laboratuvarı

 ►Mikroalgal Proses Laboratuvarı

 ►Mikroalgal Teknoloji Laboratuvarı

 ►Moleküler Genetik Laboratuvarı

 ►NanoBiyoproses ve Proses Analitik Teknolojisi Laboratuvarı 

 ►Öncül Akışkan Teknolojileri Laboratuavrı

 ►Rekombinant Teknolojileri Laboratuvarı


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ