canlı destek

Zorunlu Dersler

 

1. Yarıyıl 2. Yarıyıl 3. Yarıyıl 4.Yarıyıl
Türk Dili I. 2 Türk Dili II. 2 Mathematics III* 4 Mass Transfer * 4
Ata. İlk. ve İnk. Tarihi. I. 2 Ata. İlk. ve İnk. Tarihi. II. 2 Biochemistry* 3 Heat Transfer * 4
Bilgisayar 3 Mathematics  II * 5 Fluid Mechanics * 4 Mikrobiyoloji 4
Mathematics I * 5 Physics II * 5 İstatistik 2 Moleküler Biyoloji * 3
Physics I * 5 Chemistry II* 2 Termodinamik 4 Mühen. Lab. 3
Chemistry I* 4 Organic Chemistry* 3 Stokiometri 3 Biomaterials* 2
Genel Biyoloji 3 Temel Laboratuvar 4     Fizyoloji 4
Kariyer Planlama 1            
             
5.Yarıyıl 6.Yarıyıl 7.Yarıyıl 8.Yarıyıl
Bioprocess Eng.* 3 Genel Ekonomi  2 Bitirme Tezi 4 Bitirme Tezi 2
Bitki Doku Kültürleri 2 Bioreactors * 3 Simulat. ve Proc. Anal.* 2 Process Control * 3
Hayvan Doku Kültürleri 2 Biyomüh. Bilg. Uyg. 3 Intr. to Biomedical Eng.* 2 Biyopolimerler 2
Mikrobiyal/Viral Genetik 2 Biyotransport Phenomena * 2 Separation and Purification Proc.* 3 Biyomühendislikte Etik 1
Immunoloji 2 Genetik Müh. Giriş 3 Biyomüh. Lab. III 4 Biyomüh. Tasarımı 4
İş Sağlığı ve Güvenliği 2 Biyokataliz 2 Engineering Economics* 2 İş Sağlığı ve Güvenliği II 2
Elektrik Sistemleri 2 Biyomüh. Lab. II 4 Biyomüh. Tasarımı 4 Teknik Seçmeli Ders 2
Biyomüh. Lab. I 6 Business and Academic English * 2 Teknik Seçmeli Ders 2 Teknik Olmayan Seçmeli Ders 2
Business Plan for Life Science* 2 Staj 2 Teknik Olmayan Seçmeli Ders 2  
Staj     2    
 

 

Seçmeli Dersler

Eğitim planı içinde, her yıl güncelleştirilerek yürütülen herbiri 2 kredi olan teknik seçmeli dersler ve teknik olmayan seçmeli dersler bulunmaktadır. Bu dersler için Üniversite’nin ilgili diğer birimlerinden de destek alınmaktadır.

 

Seçmeli Dersler (Teknik)

 

 Bitkilerde Transformasyon Teknikleri  Biyolojik Makromoleküllerin Yapısı ve Reaktivitesi
 Anaerobik Biyoteknolojinin Temel Esasları ve Uyg.  Deney Tasarımı ve Optimizasyon
 Mikrobiyal Fizyoloji (Mikrobiyal Metabolizma)  Tıbbi Genetik
 Enzim Kinetiği  Membran Ayırma Teknikleri
 Biyoteknolojinin Eczacılıktaki Uygulamaları  Endüstriyel Enzimler ve Aktivite Ölçüm Metotları 
 Endüstriyel Ekoloji ve Geri Kazanım  In vitro Koşullarda Üretilen Sekonder Bitki Metabolitleri
Solunum, Dolaşım, Urogenital Sistem Fizyolojsi  Uygulamalı Biyoistatistk
 Dezenfeksiyon Teknikleri  Filtrasyon ve Adsorbsiyon
Mikrobiyal Kinetik ve Modellenmesi Biyomimetik ve Enzim Tasarımı
Biyoteknolojik Yatırımlar Biyosensör Teknolojisi
 Biyoinformatik Tehlikeli Atık Bertarafında Biyolojik Uygulamalar
Süperkritik Akışkan Teknolojileri  Özel Hücre Kültürleri
Bilimsel Araştırma Teknikleri  Monoklonal Antikor Üretimi
Archaea Biyoteknolojisi  Enzim Uygulamaları
 Uygulamalı Fikoloji (Algoloji)  Sentetik Biyoloji


Seçmeli Dersler (Teknik Olmayan)

 

 İşletmelerde Davranış Geliştirme ve İletişim Etiği  Bilim Tarihi ve Felsefesi
 Uygulamalı Girişimcilik  Mum Işığı: Eleştirel Düşünce ve Bilimsel Şüphecilik
  İş Sağlığı ve Güvenliği  Müh. için Temel Yönetim ve Yöneticilik Becerileri
Süreç Yönetimi ve İyileştirilmesi  Değişim Sürecinde Yönetim ve Yönetsel Etik
 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ