Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü

Zorunlu Dersler

 

1. Yarıyıl 2. Yarıyıl 3. Yarıyıl 4.Yarıyıl
Türk Dili I. 2 Türk Dili II. 2 Matematik III* 3.5 Kütle Transferi * 3
Ata. İlk. ve İnk. Tarihi. I. 2 Ata. İlk. ve İnk. Tarihi. II. 2 Biyokimya* 3 Isı Transferi * 3
Bilgisayar 3 Matematik II * 4.5 Hücre Biyolojisi 2 Mikrobiyoloji 4
Matematik I * 4.5 Fizik II * 4 Stokiometri 3 Moleküler Biyoloji * 2
Fizik I * 4 Kimya II* 2 Akışkanlar Mekaniği* 3 Mühen. Lab. 2
Kimya I* 3 Organik Kimya* 2.5 İng. Oku. ve Konuş.* 0 Biyomalzemeler * 3
Genel Biyoloji 4 Fizikokimya * 2.5 İstatistik 2 Fizyoloji 3
Üniversite Yaşamına Geçiş 1 Temel Laboratuvar 2.5 Termodinamik 3 Profesyonel İngilizce* 0
  Sosyal Sorumlukuk Projeleri 1        
5.Yarıyıl 6.Yarıyıl 7.Yarıyıl 8.Yarıyıl
Biyoproses Mühen.* 2.5 Genel Ekonomi  2 Bitirme Tezi 3 Bitirme Tezi 3
Bitki Doku Kültürleri 3 Biyoreaktörler * 2.5 Simulas. ve Pros. Anal.* 2 Proses Kontrol * 4
Hayvan Doku Kültürleri 3 Biyomüh. Bilg. Uyg. 3 Biyomedik. Müh. Giriş* 2 Biyopolimerler 2
Mikrobiyal/Viral Genetik 2 Biyotransport Olayları * 2 Ayırma ve Saflaş. İşlemleri* 2.5 Biyomühendislikte Etik 2
Immunoloji 2.5 Genetik Müh. Giriş 3 Biyomüh. Lab. III 2.5 Biyomüh. Tasarımı 2.5
Proses Güvenliği 2 Biyokataliz 2 Mühendislik Ekonomisi* 2 Seçmeli Ders 2
Elektrik Sistemleri 2 Biyomüh. Lab. II 3 Biyomüh. Tasarımı 2.5 Seçmeli Ders 2
Biyomüh. Lab. I 3.5 İş Hayatı ve Ing * 0 Seçmeli Ders 2 Teknik Olmayan Seçmeli Ders 2
Mesleki İngilizce II* 0 Biyosensörler* 2 Teknik Olmayan Seçmeli Ders 2  
Staj 2 Staj 2    
Eğitim planı toplam kredi: 158

 

Seçmeli Dersler

Eğitim planı içinde, her yıl güncelleştirilerek yürütülen herbiri 2 kredi olan teknik seçmeli dersler ve teknik olmayan seçmeli dersler bulunmaktadır. Bu dersler için Üniversite’nin ilgili diğer birimlerinden de destek alınmaktadır.

 

Seçmeli Dersler (Teknik)

 

 Bitkilerde Transformasyon Teknikleri  Biyolojik Makromoleküllerin Yapısı ve Reaktivitesi
 Anaerobik Biyoteknolojinin Temel Esasları ve Uyg.  Deney Tasarımı ve Optimizasyon
 Mikrobiyal Fizyoloji (Mikrobiyal Metabolizma)  Tıbbi Genetik
 Enzim Kinetiği  Membran Ayırma Teknikleri
 Biyoteknolojinin Eczacılıktaki Uygulamaları  Endüstriyel Enzimler ve Aktivite Ölçüm Metotları 
 Endüstriyel Ekoloji ve Geri Kazanım  In vitro Koşullarda Üretilen Sekonder Bitki Metabolitleri
Solunum, Dolaşım, Urogenital Sistem Fizyolojsi  Uygulamalı Biyoistatistk
 Dezenfeksiyon Teknikleri  Filtrasyon ve Adsorbsiyon
Mikrobiyal Kinetik ve Modellenmesi Biyomimetik ve Enzim Tasarımı
Biyoteknolojik Yatırımlar Biyosensör Teknolojisi
 Biyoinformatik Tehlikeli Atık Bertarafında Biyolojik Uygulamalar
Süperkritik Akışkan Teknolojileri  Özel Hücre Kültürleri
Bilimsel Araştırma Teknikleri  Monoklonal Antikor Üretimi
Archaea Biyoteknolojisi  Enzim Uygulamaları
 Uygulamalı Fikoloji (Algoloji)  Sentetik Biyoloji


Seçmeli Dersler (Teknik Olmayan)

 

 İşletmelerde Davranış Geliştirme ve İletişim Etiği  Bilim Tarihi ve Felsefesi
 Uygulamalı Girişimcilik  Mum Işığı: Eleştirel Düşünce ve Bilimsel Şüphecilik
  İş Sağlığı ve Güvenliği  Müh. için Temel Yönetim ve Yöneticilik Becerileri
Süreç Yönetimi ve İyileştirilmesi  Değişim Sürecinde Yönetim ve Yönetsel Etik