Çerez Örnek
canlı destek

Araştırma Grubu Lideri:  Prof. Dr. Aynur GÜREL

Ar. Gör. Begüm GÜLER (35. madde)

 

 

 

 

 

Genel Bilgiler

Bitki hücre, doku ve organ kültürü teknikleri, çeşitli amaçları gerçekleştirmek üzere farklı bitki türlerine uygulanmaktadır. Laboratuvarlarımızda meristem kültürleri ile hastalıksız bitkilerin elde edilmesi; istenen özelliklere sahip çeşitler geliştirmek üzere bitki ıslah programlarını kolaylaştırmak için anter ve izole mikrospor kültürleri ile haploit ve doubled- haploid bitkilerin üretilmesi; süs bitkileri, endemik bitkiler ve ekonomik önemi olan bitkilerde klonal mikroçoğaltım ve rejenerasyon çalışmaları; RITA ve SETIS biyoreaktörlerinde biyokütle üretim prosesinin optimizasyonu; protoplast füzyonu ile somatik hibritlerin elde edilmesi; tıbbi bitkilerden hücre süspansiyonları, kallus kültürleri ve Agrobacterium rhizogenes aracılığıyla elde edilen saçaklı kök kültürü sistemlerinden biyokütle ve sekonder metabolit üretimleri, sentetik tohumların ticari üretimleri gibi çeşitli araştırmalar yürütülmektedir.

 


Çalışılan Konular

 • Endemik bitkilerin, tıbbi bitkilerin, süs bitkilerinin, meyve ağaçlarının ve ekonomik önemleri nedeniyle de bazı akuatik bitkilerin in vitro rejenerasyonları ve klonal mikroçoğaltımları,
 • Çeşitli bitkilerde meristem kültürü tekniği ile hastalıklardan ari (virüssüz) bitkilerin elde edilmesi,
 • Agrobacterium rhizogenes aracılığı ile saçaklı kök, hücre ve kallus kültürleri ile biyokütle ve sekonder metabolit üretimi,
 • Anter kültürü ve izole mikrospor kültürü teknikleriyle Haploit ve Doubled-Haploit bitkilerin elde edilmesi,
 • Ticari önemi bulunan bazı süs bitkilerinde in vitro çiçeklenme,
 • RITA ve SETIS biyoreaktörleri kullanılarak, ekonomik öneme sahip bitki türlerinde mikroçoğaltım ve optimizasyon,
 • In vitro seleksiyon teknikleri ile abiyotik ve biyotik stres faktörlerine dayanıklı genotiplerin belirlenmesi,
 • Ticari önemi bulunan bitki türleri için sentetik tohum teknolojisinin uygulanması,
 • Çift-fazlı in vitro kültür sistemleri, İnce Hücre Tabaka teknikleri ve bitki hücrelerinin in vitro immobilizasyonuna yönelik bazı yeni yaklaşımların mikroçoğaltım için entegre edilmesi.

 

Seçilmiş Yayınlar

 • Röck-Okuyucu, B., Bayraktar, M., Akgun, I.H., Gurel, A., 2016.  Plant growth regulator effects on in vitro propagation and stevioside production in Stevia rebaudiana Bertoni. HortScience, 51(12): 1573–1580.
 • Bayraktar, M., E.Naziri, I.H.Akgun, F.Karabey, E.Ilhan, B.Akyol, E. Bedir, A.Gurel, 2016. Elicitor induced stevioside production, in vitro shoot growth, and biomass accumulation in micropropagated Stevia rebaudiana. Plant Cell Tiss Organ Cult., 127:289–300.
 • Semizer Cuming, D., Altan, F., Akdemir, H., Tosun, M., Gurel, A., Tanyolac, B., 2015. QTL Analysis of Fiber Color and Fiber Quality in Naturally Green Colored Cotton (Gossypium hirsutum L.).  Turk J Field Crops, 20 (1), 49-58.
 • Hayta, S., Bayraktar, M., Baykan Erel, S., Gurel, A., 2015. Direct plant regeneration from different explants through micropropagation and determination of secondary metabolites in the critically endangered endemic Rhaponticoides mykalea. Plant Biosystems. DOI: 10.1080/11263504.2015.1057267.
 • Bayraktar, M., Hayta, S., Parlak, S., Gurel, A., (2015). Micropropagation of centennial tertiary relict trees of Liquidambar orientalis Miller through meristematic nodules produced by cultures of primordial shoots, Trees, 29:999–1009.

 

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ