canlı destek

Proje 2015 yılında KONNECT çağrısı:

Strengthening STI Cooperation between the EU and Korea, Promoting Innovation and the Enhancement of Communication for Technology-related Policy Dialogue

….teması altında -KONNECT Joint Call on “Resources and Sustainability” şeklinde ilk olarak ortaya çıkmıştır.

 

Kapsamı

Özünde Güney Kore ile işbirliğini artırmak ve araştırmacılar arasındaki diyalogu güçlendirmek amacıyla oluşan bu çağrıda; proje konsorsiyumu - bir araştırmacı Güney Kore’den ve iki araştırmacı farklı Avrupa ülkelerinden olacak şekilde, en az 3 ortaktan oluşacaktır-, şeklindeydi.  Araştırmacıların en çok 2 yıllık bir proje önerisinde bulunabilecekleri ve her ortak için toplam 40.000 Avro bütçe talep edilebilecekleri bu çağrıya bizler de Ege Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü Mikroalgal Biyoproses grubu olarak Türkiye-Kore ve Belçika’ dan araştırmacılarla başvuru yapmış ve 2016 başı itibariyle proje lideri ülke olarak proje kabul almıştır.

TÜBİTAK’ daki bazı düzenlemelerle resmi olarak 1.12.2016 itibariyle projeye başlanmıştır.

 

Projenin başlıca amacı;  üç ülke arasında mikroalgal orjinli moleküllerin Kore ekibinin seçeceği bazı hücre hatları üzerinde etkilerini ortaya çıkaracak basit denemeler gerçekleştirmek ve bu sayede ülkeler arasında ilgili uzman kişilerin bilgi alışverişini sağlayacak bir dolaşım ağı oluşturmaktır.

 

Proje Türkiye, Belçika ve Kore ortaklarından oluşturulmuş konsorsiyumun bilgi paylaşımda bulunması ile geliştirecekleri bir dolaşım ağı ve uluslararası işbirliği platformu kurulması üzerine kurgulanmıştır. Bu bağlamda proje yeni mikroalgal metabolitlerin elde edilme süreçleri,  biyoaktivitelerinin belirlenmesini ve gen regülasyonlarının incelenmesi konularında bilgi paylaşımının sağlanacağı ve küçük çaplı bilimsel araştırmaların demo niteliğinde yapılacağı bir paylaşımı kapsamaktadır. Bu bağlamda Türkiye ekibi olarak proje boyunca farklı mikroalgal biyokütlelerin çoğaltımı ve ekstraksiyon işlemleri taahhüt edilmiş, iş planı ve çalışma takvimi buna göre kurgulanmıştır.

Yapılan bu kurgulama dahilinde 14-19 Ağustos 2017 tarihleri arasında ilk toplantı Belçika-Liege Universitesi’ nde; ikinci toplantı ise 30-31 Mart 2018 tarihlerinde Güney Kore- Daegu Haany Üniversitesi’ nde ve son toplantı da 10-12 Kasım 2018 tarihleri arasında Ege Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü’ nde gerçekleştirilmiştir. 

 

 

Çağrı İçeriği&Kurallar (Call Text and National Regulations) (Link)

Projeler linkte verilen kurallara göre seçilmiştir.

 

İlk Başvuru (Link)

İlk başvuru Almanya tarafından değerlendirilmiş ve 40.000 Avro ile desteklenmeye değer görülmüştür. 

 

TÜBİTAK Başvurusu (Link)

Avrupa' daki çağrı komisyonundan geçen proje, bütçenin  TÜBİTAK tarafından kontrol edilmesinden dolayı daha sonra TÜBİTAK sistemine Türkçe olarak girilmiştir.

 

Proje Çıktıları

.......Yazım aşamasında

 

Toplantılar

14-19 Ağustos 2017 tarihleri arasında ilk toplantı Belçika-Liege Universitesi' nde gerçekleştirilmiştir.

 

 

30-31 Mart 2018 tarihlerinde Güney Kore- Daegu Haany Üniversitesi’ nde gerçekleştirilmiştir.

 

 

Son toplantı da 10-12 Kasım 2018 tarihleri arasında Ege Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü’ nde gerçekleştirilmiştir. 

 

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ