Çerez Örnek
canlı destek

E-İMZALI ÖĞRENCİ BELGESİ VE TRANSKRİPT TALEPLERİ HAKKINDA

Üniversitemiz öğrencilerinin Öğrenci Bilgi Yönetim Sistemi (OBYS)'nden e-imzalı öğrenci

belgesi ve transkript talep edebileceği ve söz konusu belgelerin Üniversitemiz Elektronik Belge Yönetim

Sistemi(EBYS)'nden yetkililer tarafından paraflanıp/imzalandıktan sonra kendi OBYS'lerinden e-imzalı

olarak temin edebileceği ile ilgili çalışmalar tamamlanmış olup bu kapsamda e-imzalı belge

uygulaması başlamıştır.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ