EGE ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü

Disipliplinlerarası çalışmaları bir özdeğer olarak benimseyen Bölüm, 2006 yılından bu yana Kimya ve Gıda Mühendisliği Bölümleri ile Çift Anadal ve Yandal Programı yürütmektedir.


Halen Kimya Mühendisliği Bölümü’nden 4 lisans öğrencisi, Gıda Mühendisliği Bölümü’nden 6 lisans öğrencisi Çift Anadal Programı’na devam etmektedir. Yandal Programı’nda ise Kimya Mühendisliği Bölümü’nden 4 lisans öğrencisi, Gıda Mühendisliği Bölümü’nden de 7 lisans öğrencisi bulunmaktadır.

 

Bölümümüz öğrencilerinden birer öğrenci Kimya Mühendisliği Bölümü’nde çift anadal ve yan dal yaparken, bir öğrenci de Gıda Mühendisliği Bölümü’nde yandal yapmaktadır. Ayrıca, 2012-2013 bahar dönemine kadar, Kimya Mühendisliği Çift Anadal Programı’nı 5, Yandal Programı’nı 6 lisans öğrencisi; Gıda Mühendisliği Çift Anadal Programı’nı 6, Yandal Programı’nı ise 2 lisans öğrencisi tamamlamıştır.