EGE ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü

 Bitki Hücre, Doku ve Organ Kültürü Laboratuvarı 

 Biyomedikal Uygulamalar Laboratuvarı

 Biyoproses Laboratvuvar

 Çevre Biyoteknolojisi ve Biyoenerji Laboratuvarı 

 Doğal Ürün Araştırma-Geliştirme Laboratuvarı 

 Doku Mühendisliği ve Rejeneratif Tıp Laboratuvarı

 Endüstriyel Mikrobiyoloji Laboratuvarı 

 Fungal Biyoteknoloji Laboratuvarı

 Hayvan Hücre Mühendisliği ve Biyoproses Laboratuvarı

 İmmunobiyoteknoloji ve Biyoaktivite Tarama Laboratuvarı

 Kanser Moleküler Biyolojisi Laboratuvarı

 Medikal Biyoteknoloji Laboratuvarı

 Mikroalgal Proses Laboratuvarı

 Mikroalgal Teknoloji Laboratuvarı

 Moleküler Genetik Laboratuvarı

 NanoBiyoproses ve Proses Analitik Teknolojisi Laboratuvarı 

 Öncül Akışkan Teknolojileri Laboratuavrı

 Rekombinant Teknolojileri Laboratuvarı