Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü

Yaz Okulunda Başka Bir Yükseköğretim Kurumundan Ders Almak İsteyen Öğrencilere Duyuru

Yaz Okulunda  Başka Bir Yükseköğretim Kurumundan Ders Almak İsteyen Öğrencilere Duyuru

 

İlgi yazımızla 2019-2020 eğitim-öğretim yılı yaz okulunda Bölümünüz öğrencilerinden, başka bir Yükseköğretim Kurumundan ders almak isteyenlerin Fakültemiz web sayfasında bulunan ilgili formun doldurulması, gerekli onay işlemlerinden sonra Dekanlığımız Öğrenci İşleri Birimine 10 Temmuz 2020 Cuma gününe kadar teslim edilmesi istenmiştir. Ancak, Covid-19 salgını mücadele kapsamında öğrencilerimizin gelip gitmelerini önlemek aracılığıyla, söz konusu formu bilgisayar ortamında doldurmaları ve karşı Üniversitede alacakları dersin ders içeriyle birlikte e-posta yolu ile bölüm sekreterliğine göndermeleri, form üzerinde imza işlemlerinin ilgili Bölüm Başkanı ya da eğitimöğretimden sorumlu Bölüm Başkan Yardımcısı tarafından tamamlanması ve belirtilen tarihe kadar topluca Dekanlığımız Öğrenci İşleri Birimine teslim edilmesi gerekmektedir. Bilgilerinizi, konunun bölümünüz öğretim elemanlarına ve öğrencilerinize (web sayfası, sosyal medya, öğrenci temsilcileri aracılığıyla) duyurulması hususunda gereğini önemle rica ederim.

 

Prof. Dr. Hasan YILDIZ

Mühendislik Fakültesi Dekanı