Ege Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü - Sanayi ile Birlikte Kurulan Endüstriyel Uygulama Laboratuvarları
EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİYOMÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ
BİYOMÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ
Sanayi ile Birlikte Kurulan Endüstriyel Uygulama Laboratuvarları

İlgili araştırma ve uzmanlık alanlarında birçok sanayi kuruluşuna farklı düzeylerde hizmet verilmekte, danışmanlık yapılmakta ve sektörün uygulamaya yönelik sorunlarının çözümüne katkıda bulunulmaktadır.
Sanayi kuruluşları için yürütülen projeler arasında, 2011 yılında tamamlanan, yabancı bir şirketle kontratlı “Biyopreparat Üretimi” projesi de yer almaktadır. Devam eden 6 adet SANTEZ projesi, endüstriyel atıkların değerlendirilmesi, çeşitli hastalıkların tespiti için kit geliştirilmesi, mikropropagül üretimi ve optimizasyonu ile bazı bitki türlerinde ticari çapta üretim alanlarına odaklanmışlardır.
Ege Üniversitesi’ne ait 2 spin-off şirket olan EGERT Spirulina Ltd. Şti. ve BIONORM Doğal Ürünler Ltd. Şti.’nin bilimsel desteği Bölüm öğretim üyelerimiz tarafından sağlanmaktadır. Ayrıca 1 Aralık 2012 tarihinde faaliyete geçen NURAL Kozmetik Dış Ticaret Ltd. Şti. ve Scotmas Ltd. Şti gibi firmalara farklı projeler üzerinden destek verilmektedir.

 

Sanayi ile Birlikte Kurulan Endüstriyel Uygulama Laboratuvarları

 

EGERT Ltd. (spin-off şirketi): Spirulina platensis’ten gıda katkı maddesi olarak mikroalgal ürünler eldesi

 

 

BIONORM Ltd. (spin-off şirket): Astragallus sp.’ den biyoaktif ilaç hammaddelerinin izolasyonu ve üretimi

 


 


TÜPRAŞ (karbondioksit ortamında yetiştirilen mikroalglerden biyoyakıt üretimi)