Ege Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü - Ulusal Başvuru Aşamasındaki Patentler
EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİYOMÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ
BİYOMÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ
Ulusal Başvuru Aşamasındaki Patentler

Ulusal Başvuru Aşamasındaki Patentler


     Kefir kültüründen dipeptidilpeptidaz IV (DPPIV) enzim preparatı üretimi, Doç Dr. Gaye ÖNGEN, Başvuru No: 2009/01967.
     Dipeptidil peptidaz IV enziminin üretimi için ekonomik üretim ortamı eldesi ve üretim sonrası işlemler, Doç. Dr. Gaye ÖNGEN, Yrd. Doç. Dr. Özlem ÜSTÜN - AYTEKİN, Başvuru No:  2009/08806.
     Soğutma suyu şartlandırılmasında tanen bazlı kimyasalların korozyon-kışır inhibitörü ve biyosit olarak kullanılması, Öğr. Gör. Erdinç İKİZOĞLU, Başvuru No: 2011/04039
     Fotobiyoreaktörler için karıştırıcı sistem, Yrd. Doç. Dr. Suphi ÖNCEL, Başvuru No: 2011/06491.
     Aktif çamur proseslerinde kullanılacak kartuş sistemi, Emre GÜNERKEN, Yrd. Doç. Dr. Suphi ÖNCEL, Prof. Dr. Fazilet VARDAR - SUKAN, Başvuru No: 2011/12376.
     Sıvı bitki hücre ve doku kültürlerinde çöken biyokütle hacmini belirlemek amaçlı kullanılan erlen modeli, Prof. Dr. Aynur GÜREL ve Araş. Gör. Pınar NARTOP, Başvuru No:  2012/03710.
     Çam kabuğu ekstresi içeren yara iyileştirici topikal krem formülasyonu, Doç Dr. Özlem YEŞİL - ÇELİKTAŞ, Yrd. Doç. Dr. Emel Öykü ÇETİN, Doç Dr. Yiğit UYANIKGİL, Başvuru No:  2012/13630.
     Biyokontrol ajanı olarak Trichoderma citrinoviride mikropropagüllerinin ekonomik bir süreç ile üretimi, Prof. Dr. Rengin ELTEM, Yrd. Doç. Dr. Sayıt SARGIN, Prof. Dr. Fazilet VARDAR SUKAN, Seçil SÖZER, Başvuru No: 2012/15621.
     Perlit, zeolit ve kokopit taşıyıcılarıyla bakteriyel biyogübre üretimi, Dr. Emek Aslan, Prof. Dr. Fazilet VARDAR SUKAN, Prof. Dr. Hatice ÖZAKTAN, Başvuru No:  2012/0239.
     Deniz çayırları olarak bilinen lignoselülozik atıkların biyorafineri yaklaşımı ile değerlendirilmesi, Yrd. Doç. Dr. Melih Soner ÇELİKTAŞ, Doç. Dr. Özlem YEŞİL ÇELİKTAŞ, Yrd. Doç. Dr. Sayit SARGIN, Müge PİLAVTEPE, Başvuru No: 2013/00524.
     Hammadde olarak keçiboynuzu ve kuru fasulye kullanılarak bakteriyel selüloz üretim yöntemi, Doç. Dr. E. Esin HAMEŞ KOCABAŞ, Eyüp BİLGİ, Ece BAYIR, Yrd. Doç. Dr. Aylin - ŞENDEMİR - ÜRKMEZ, Ulusal Patent Başvuru Numarası: 2013/08604.