EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİYOMÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ
BİYOMÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ
Ulusal Başvuru Aşamasındaki Patentler

Ulusal Başvuru Aşamasındaki Patentler


     Kefir kültüründen dipeptidilpeptidaz IV (DPPIV) enzim preparatı üretimi, Doç Dr. Gaye ÖNGEN, Başvuru No: 2009/01967.
     Dipeptidil peptidaz IV enziminin üretimi için ekonomik üretim ortamı eldesi ve üretim sonrası işlemler, Doç. Dr. Gaye ÖNGEN, Yrd. Doç. Dr. Özlem ÜSTÜN - AYTEKİN, Başvuru No:  2009/08806.
     Soğutma suyu şartlandırılmasında tanen bazlı kimyasalların korozyon-kışır inhibitörü ve biyosit olarak kullanılması, Öğr. Gör. Erdinç İKİZOĞLU, Başvuru No: 2011/04039
     Fotobiyoreaktörler için karıştırıcı sistem, Yrd. Doç. Dr. Suphi ÖNCEL, Başvuru No: 2011/06491.
     Aktif çamur proseslerinde kullanılacak kartuş sistemi, Emre GÜNERKEN, Yrd. Doç. Dr. Suphi ÖNCEL, Prof. Dr. Fazilet VARDAR - SUKAN, Başvuru No: 2011/12376.
     Sıvı bitki hücre ve doku kültürlerinde çöken biyokütle hacmini belirlemek amaçlı kullanılan erlen modeli, Prof. Dr. Aynur GÜREL ve Araş. Gör. Pınar NARTOP, Başvuru No:  2012/03710.
     Çam kabuğu ekstresi içeren yara iyileştirici topikal krem formülasyonu, Doç Dr. Özlem YEŞİL - ÇELİKTAŞ, Yrd. Doç. Dr. Emel Öykü ÇETİN, Doç Dr. Yiğit UYANIKGİL, Başvuru No:  2012/13630.
     Biyokontrol ajanı olarak Trichoderma citrinoviride mikropropagüllerinin ekonomik bir süreç ile üretimi, Prof. Dr. Rengin ELTEM, Yrd. Doç. Dr. Sayıt SARGIN, Prof. Dr. Fazilet VARDAR SUKAN, Seçil SÖZER, Başvuru No: 2012/15621.
     Perlit, zeolit ve kokopit taşıyıcılarıyla bakteriyel biyogübre üretimi, Dr. Emek Aslan, Prof. Dr. Fazilet VARDAR SUKAN, Prof. Dr. Hatice ÖZAKTAN, Başvuru No:  2012/0239.
     Deniz çayırları olarak bilinen lignoselülozik atıkların biyorafineri yaklaşımı ile değerlendirilmesi, Yrd. Doç. Dr. Melih Soner ÇELİKTAŞ, Doç. Dr. Özlem YEŞİL ÇELİKTAŞ, Yrd. Doç. Dr. Sayit SARGIN, Müge PİLAVTEPE, Başvuru No: 2013/00524.
     Hammadde olarak keçiboynuzu ve kuru fasulye kullanılarak bakteriyel selüloz üretim yöntemi, Doç. Dr. E. Esin HAMEŞ KOCABAŞ, Eyüp BİLGİ, Ece BAYIR, Yrd. Doç. Dr. Aylin - ŞENDEMİR - ÜRKMEZ, Ulusal Patent Başvuru Numarası: 2013/08604.