Ege Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü - Stratejik Amaçları
EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİYOMÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ
BİYOMÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ
Stratejik Amaçları

Stratejik Amaçları

     

     ► Eğitim-öğretim ve araştırma alt yapısını geliştirmek;
     ► Ulusal biyoteknoloji sanayiinin öncelikli alanlarında ulusal ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunacak bilimsel faaliyetler gerçekleştirmek ve araştırma sonuçlarının uygulamaya dönüştürülmesi ile sosyo-ekonomik değer yaratmak;
     ► Dünya üniversiteleri ile işbirliği içinde yürüttüğü araştırmaları ile uluslararası düzlemde bilim ve teknolojiye katkı sağlamak;
     ► Laboratuvarlarını bölgedeki iş dünyasının beklentileriyle uyumlu hale getirmek;
     ► Biyomühendislik alanında nitelikli mühendisler ve öğretim üyeleri yetiştirmek;
     ► AB eğitim programlarına uyum sağlamak, 
olarak belirlenmiştir.