Ege Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü - Misyonumuz
EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİYOMÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ
BİYOMÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ
Misyonumuz

 

Türkiye’deki öncü bir Biyomühendislik Bölümü olarak misyonumuz:

      Temel bilimsel bilgiye sahip, evrensel gelişmeleri takip edebilen araştırıcı, üretici, girişimci, disiplinlerarası iletişimi güçlü, sorunları kolaylıkla çözebilen ve etik değerlere sahip biyomühendisler yetiştirerek, sanayiye ve akademik hayata kazandırmak; 
      Ulusal gereksinimlere öncelik vererek gelişmeleri yakından izlenmek, araştırma-geliştirme çalışmaları ile yeni teknikler, süreçler ve çözümler geliştirmek, 
      Bilimsel çalışma sonuçlarının uygulamaya aktarılabilmesi için stratejik ortaklıklar oluşturularak, ülkenin bu alandaki teknolojik birikimine katkıda bulunmak ve sosyo-ekonomik katma değer yaratmak;
olarak özetlenebilir.