Ege Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü - Biyomühendislik Günleri
EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİYOMÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ
BİYOMÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ
Biyomühendislik Günleri

Biyomühendislik mesleğinin çok yeni olması nedeni ile resmi makamlarca ve kamuoyunda doğru tanınırlığını sağlamak ve mezunlarımızın haklarını korumak amacı ile bazı çalışmalar yürütülmektedir. Mesleğin ve Bölüm’ün tanıtımına yönelik özel broşürler hazırlanmakta, liselere tanıtım seminerleri verilmekte, dersanelere yönelik tanıtım organize edilmekte ve aktif olarak Bölüm’ün tanıtımı yapılmaktadır. Ayrıca her yıl, Ağustos ayında Bölüm’de bilgilendirme masaları açılarak, tercihlerini yapacak lise öğrencilerine bilgi verilmektedir.

 

Kimya Mühendisleri Odası şemsiyesi altında “Biyomühendisler Odası” örgütlenme çalışmaları mezunlarımızın da desteği ile devam etmektedir. KMO Ege Bölge Şubesi’nde 2009 yılında Biyomühendislik Çalışma Grubu ve 2010 yılında Biyomühendislik Komisyonu şeklinde oluşan mesleki örgütlenmenin düzeyi, 14-15 Nisan 2012 tarihlerinde düzenlenen KMO 43. Olağan Genel Kurulu’nda alınan kararla kurulan Biyomühendislik Meslek Dalı Ana Komisyonu (BİYO-MEDAK) ile en üst seviyeye çıkmıştır.

 

Bölüm öğretim üyeleri tarfından mesleğin tanıtılması için farklı düzlemlerde gayretler sarf edilmekte ve gerektiğinde uzmanlık alanına giren konularda akreditasyon ve standardizasyon çalışmalarına devlet düzeyinde danışmanlık verilmektedir. Mezunların yurt dışı burs kontenjanlarından yararlanabilmesi ve devlet kadrolarına atabilmeleri konusunda “Yüksek Öğretim Kurumu”, “Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğrenim Genel Müdürlüğü”, “Sağlık Bakanlığı” ve “Üniversitelerarası Kurul” ilgili birimlerine resmi yazı veya temsilci katılımı ile 2004 yılından itibaren birçok girişimde bulunulmuştur.

Bölgenin farklı paydaşlarını bir araya getiren bilimsel etkinliklerde de Bölüm bilgilendirme masaları açılıp tanıtım faaliyetleri yürütülmektedir. Öğrencilere mesleği ve Bölümü benimsetme etkinlikleri kapsamında, 1. sınıflara ve ailelerine “Hoşgeldiniz” toplantıları düzenlenmektedir. Öğrencilerin katkılarıyla 8 yıldır her Mayıs ayında düzenlenen, ilgili sanayi kuruluşlarının ve benzer programları olan üniversitelerin davet edildiği, öğrenciler ile sektör temsilcilerinin temasına olanak veren ve Bölüm çalışmalarını tanıtıcı “Biyomühendislik Günleri” etkinlikleri düzenlenmektedir. 

 

Ayrıca 20 Nisan 2012 tarihinde, “1. Türkiye Biyomühendislik Zirvesi”, bölüm temsilcileri ve öğrencilerin katılımları ile gerçekleştirilmiştir.

 

2011-2012 eğitim-öğretim yılında lisans düzeyinde öğrenci almış olan tüm “BİYOMÜHENDİSLİK” başkanlarının davet edildiği bu etkinlik; biyomühendislik bölümlerinin birbirlerini daha iyi tanımaları, ortak araştırma fırsatları ile akademik işbirliklerinin geliştirilmesi,  Türkiye’de biyomühendislik eğitiminin sorunlarının ve beklentilerin saptanması, biyomühendislik mesleğinin tanınırlığı ve mezunların iş olanaklarının arttırılmasına yönelik yol haritası oluşturulması amacı ile düzenlenmiştir.

 

Sanayi ve üniversite işbirliğinin bilincinde olarak sektör temsilcileri, eski-yeni mezunları ve biyomühendislik alanına emek ve gönül vermiş tüm paydaşları bir araya getirerek bir işbirliği-güçbirliği platformu yaratmasının hedeflendiği Zirve’ye yaklaşık 250 kişi katılmıştır.