Ege Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü - KONNECT
EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİYOMÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ
BİYOMÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ
KONNECT

Proje,Türkiye' den Ege Üniversitesi-Biyomühendilisk Bölümü; Kore' den Daegu Haany Üniversitesi; Belçika' dan Liege Üniversitesi' deki  proje konusu ile ilgili uzman kişilerden oluşan üç ortaklı projedir. Projenin temel çıkış noktası, üç ülke arasında mikroalgal orjinli moleküllerin kanser hücre hatları üzerinde etkilerini ortaya çıkaracak basit denemeler gerçekleştirmek ve bu sayede ülkeler arasında ilgili uzman kişilerin bilgi alışverişini sağlayacak bir dolaşım ağı oluşturmaktır. Projeye Türk ekibi olarak mikroalglerden elde edilecek mevcut ve potansiyel yeni biyoaktif moleküllerin farmasötik ve nutrasötik açıdan muhtemel terapötik özelliklerinin belirlenmesine çalışılacaktır.

 

  • Projenin ilk döneminde Belçika ekibi mikroalglerin gen ekspresyon sistemlerinin anlaşılması üzerine araştırmalarına yön vermişler ve ekip olarak taahhüt ettikleri (Understanding Algal Genomics) başlıklı eğitimi 14-19 Ağustos 2017 tarihleri arasında gerçekleştirmiştir. Kore-Türkiye ekibinin de katıldığı bu toplantıda gerçekleştirilen çalışmalar ve alglerin gen ekspresyonları hakkında bilgilendirme katılımcılara aktarılmıştır.

 

  • Projenin ikinci döneminde Kore ekibi, gönderilen ekstrelerdeki farklı fraksiyonların etkisi üzerine araştırmalarına yön vermişler ve ekip olarak taahhüt ettikleri (The Role of Natural Molecules on Cancer Treatment) başlıklı çalıştayı 30-31 Mart 2018 tarihleri arasında gerçekleştirmiştir. Belçika-Türkiye ekibinin de katıldığı bu toplantıda gerçekleştirilen çalışmalar ve o güne kadar çalışılan fraksiyonların etkileri hakkında bilgilendirme katılımcılara aktarılmıştır.