Ege Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü - Diğer Uluslararası Projeler
EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİYOMÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ
BİYOMÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ
Diğer Uluslararası Projeler

    Reddening of cotton leaves: causes and biochemical mechanisms, TÜBITAK-Bulgaristan, Prof. Dr. Aynur GÜREL, (2000 - 2002).
     The isolation, identification, molecular biology and applications of thermophilic bacteria from hot springs in Turkey, British Council, Prof. Dr. Rengin ELTEM, (2000 - 2002).
     Development of a cost- effective photobioreactor design for mass cultivation of microalgae, Prof. Dr. Meltem CONK DALAY, (2005 - 2007).
     Drought tolerance in cotton: A biochemical and physiological approach. TUBITAK-Bulgaristan, Prof. Dr. Aynur GÜREL, (2006 - 2009).
     Mikroalgal biyokütle üretimi için düşük maliyetli fotobiyoreaktör tasarımı, TUBITAK-CNR, Prof.Dr. Meltem CONK DALAY, (2006 - 2008).
     Mikroalg ve siyanobakterilerin immunmodulasyonda yeni farmokolojik aygıtlarla taranması, TÜBİTAK-Louis Pasteur, Prof.Dr. Meltem CONK DALAY, (2007 - 2009).
     Cultivation of Shewannella onidensis MR-1 for production of hydrogen using a bio-electro combined system, UNIDO-ICHET, Prof.Dr. Murat ELİBOL, UNIDO-ICHET, (2008 - 2009).
     FORT “ Forging ties and building bridges between the Mediterranean higher education ınstitutions” project, European Comission, ERASMUS MUNDUS, Prof. Dr. İsmet DELİLOĞLU GÜRHAN, (2009 - 2011).
     Chromatin remodelling related to stress- and learning-induced neuronal plasticity during early development, Prof. Dr. Kemal S. KORKMAZ (Türkiye) ve Prof. Dr. Anna Katharina BRAUN (Almanya), (2011 - 2014).
     Laboratuvardan dış alana; fotobiyoreaktör sistemlerinde mikroalgal biyohidrojen üretimi; TÜBITAK-CNR, Prof. Dr. Fazilet VARDAR SUKAN, (2012 - 2014).
     New horizons in biocatalysis for biomaterials, British Council, Prof. Dr. Fazilet VARDAR SUKAN, 2014.