Ege Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü - Bakanlık Destekli Diğer Projeler
EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİYOMÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ
BİYOMÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ
Bakanlık Destekli Diğer Projeler

Yürütücülüğü Bölüm Öğretim Üyelerinde Olan Bakanlık Projeleri
     Infeksiyöz pankreatik nekrozis virusunun (IPNV) hızlı tanısında kullanılmak üzere koaglütinasyon testinin geliştirilmesi, Prof. Dr. İsmet DELİLOĞLU GÜRHAN, Dr. Gülnur ÜNVER, (2013-2015).
     Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında tescil edilmiş bazı tarla bitkileri çeşitlerinin DNA parmak izlerinin çıkarılması ve bunların kataloğunun oluşturulması, Prof. Dr. Bahattin TANYOLAÇ, (2012-2015).
     Astragalus ve Ruscus türlerinin kültüre alınması, Prof.Dr. Erdal BEDİR, (2011-2014).
     Bazı tıbbi bitki ve tarım ürünleri işlenerek gıda, ilaç ve kozmetik sektörlerine yönelik bitkisel hammadde eldesi, Prof.Dr. Erdal BEDİR, (2011-2014).
     Zeytin karasuyunun arıtılması için paket arıtma sistemi geliştirilmesi, İzmir Valiliği Çevre Koruma Vakfı, Prof. Dr. Rengin ELTEM (2003-2005).
     Mikroalg kaynaklı likopen üretimi ve verim arttırımı için uygun yöntem geliştirilmesi, Prof. Dr. Meltem CONK DALAY, (2010-2014).

 

Bölüm Öğretim Üyelerinin Yer Aldığı Diğer Bakanlık Projeleri
     Pamukta (Gossypium hirsutum L.) in vitro kültür tiplerinin farklı eksplant kaynaklarından tam bitki rejenerasyonlarının sağlanması üzerine etkileri. Prof. Dr. Aynur GÜREL, (2013-2015).
     Pamukta (Gossypium hirsutum L.) hücre süspansiyon kültürü yöntemi ile in vitro rejenerasyon araştırmaları, Prof. Dr. Aynur GÜREL, (2008-2011).
     Hurma, sele ve naturel siyah zeytinlerin cam kavanoz içinde salamurasız olarak muhafaza imkanlarının araştırılması, Yrd. Doç. Dr. Gaye ÖNGEN (2001-2003).
     Yuvarlak Çay’ın (Köyceğiz Dalyan özel çevre koruma bölgesi) sürdürülebilir kullanım için eylem planı oluşturulması projesi, Doç. Dr. Rengin ELTEM, (2000-2002).