Ege Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü - Öncül Akışkan Teknolojileri ve Uygulamaları Grubu
EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİYOMÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ
BİYOMÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ
Öncül Akışkan Teknolojileri ve Uygulamaları Grubu

 

Genel Bilgiler
Süperkritik akışkanların biyoteknolojik uygulamalarına yönelik projeler yürütülmektedir. Ayrıca sol-gel teknolojisi kullanılarak mikroakışkan ve mikroreaktör uygulamalarına odaklanılmaktadır.

 

 

Cihaz Alt Yapısı        
Thar SFE 100, süperkritik akışkan cihazı, Amar (100 ml) sürekli ve kesikli işletim modunda süperkritik su sistemi.


Çalışılan Konular
  Süperkritik CO2 kullanılarak hidrolitik enzimlerin aktivitelerinin ve stabilitelerinin artırılması ve ardışık reaksiyonlarda kullanımları,
  İlaç taşıyıcı sistemler için fonksiyonel mikro- ve nanopartiküller geliştirmeye yönelik etken maddelerinin biyopolimerler ile enkapsülasyonu,
  Süperkritik akışkanlarla doku iskelelerinin kurutulması,
  Kemikten DNA izolasyonu,
  Süperkritik CO2 kullanılarak bitkisel materyallerin ekstraksiyonunun optimizasyonu, ticari önemi olan glikozitler, karnosik asit, taksifolin ve kateşin türevleri eldesi ve fonksiyonel içecek, yara iyileştirici topikal krem gibi farklı ürün formülasyon çalışmalarının yapılması,
  Ölçek büyütme çalışmaları ve endüstriyel atıkların yeniden değerlendirilmesi,
  Mikroakışkanlar ve mikroreaktörlerde katalitik tepkimeler.
  Metal, cam, polimer gibi malzemelerden yapılmış mikroreaktörlerin farklı yöntemler kullanılarak sterilizasyonu.


Araştırma Grubu
Doç. Dr. Özlem YEŞİL ÇELİKTAŞ     Ar. Gör. Şeref AKAY, Doktora öğrencisi (ÖYP)
Yüksek lisans ve doktora öğrencileri


Seçilmiş Yayınlar
  Yesil-Celiktas O., Cumana S., Smirnova I. (2013) Silica-based monoliths for enzyme catalyzed reactions in microfluidic systems with an emphasis on glucose 6-phosphate dehydrogenase and cellulase. Chemical Engineering Journal, 234, 166-172.
  Senyay-Oncel D., Yesil-Celiktas O. (2013) Treatment of immobilized alpha- amylase under supercritical CO2 conditions: Can activity be enhanced after consecutive enzymatic reactions? Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic, 91, 72-76.
  Ozdemir E., Sendemir-Urkmez A., Yesil-Celiktas O. (2013) Supercritical CO2 processing of a chitosan-based scaffold: Can implantation of osteoblastic cells be enhanced? Journal of Supercritical Fluids, 75, 120-127.
  Cetin E.O., Yesil-Celiktas O., Cavusoglu T., Demirel-Sezer E., Akdemir O., Uyanikgil Y. (2013) Incision wound healing activity of pine bark extract containing topical formulations: An investigative study with histopathological and biochemical analyses in albino rats. Die Pharmazie, 68, 75-80.
  Yesil-Celiktas O., Uyanikgil-Cetin, E.O. (2012) In vitro release kinetics of polycaprolactone encapsulated plant extract fabricated by supercritical antisolvent process and solvent evaporation method. Journal of Supercritical Fluids, 62, 219-225.