Ege Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü - Moleküler Genetik Grubu
EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİYOMÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ
BİYOMÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ
Moleküler Genetik Grubu

 

Genel Bilgiler
Bitki genetiği ve genomiks konularında çalışmalar, DNA belirteçlerinin (AFLP, SSR, ISSR, CAPS, SNP vs) genom haritalamada ve DNA parmak izlerinde kullanımı, genom sekanslama, çeşit saflıklarının  saptanması ve genetik varyasyonlar ile genetik çeşitliliklerin incelenmesi konularında çalışılmaktadır.

 

 

Cihaz Alt Yapısı        
Thermal cycler, jel görüntüleme sistemi, DNA analizör, dikey ve yatay elektroforez sistemleri, vakumlu jel kurutma sistemi, sekanslama cihazı, inkübatör ve santrifüjler başlıca cihazlar arasındadır.

 

Çalışılan Konular
  Mercimekte (Lens culinaris medic.) çiçeklenme zamanını kontrol eden genlerin haritalanması ve kantitatif trait locus (QTL) analizi
  Mercimek (Lens culinaris L.) genomunun nucleotide binding site (NBS) Profiling ve tek nükleotid polimorfizmi (SNP) belirteçleri ile haritalanması
  Mercimekte rekombinant kendilenmiş hatları kullanarak danede besin elementi içeriğini kontrol eden QTL lerin genomda haritalanması
  Safranda zenginleştirilmiş genomik DNA kütüphanelerinden tSSR belirteçlerinin geliştirilmesi, yeni nesil sekanslama metodu ile safran ve akraba türlerinin kloroplast DNA'sının sekanslanması, kloroplast DNA sekansları ile SSR belirteçlerinin filogenetik analizlerde kullanılması
  Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nda tescil edilmiş bazı tarla bitkileri çeşitlerinin DNA parmak izlerinin çıkarılması ve bunların kataloğunun oluşturulması

 

Araştırma Grubu    
 
Prof. Dr. Bahattin TANYOLAÇ     Ar. Gör. Duygu ATEŞ, Doktora öğrencisi (ÖYP)
Yüksek lisans ve doktora öğrencileri

 

Seçilmiş Yayınlar
  Gezgin, Y., Tanyolac, B., Eltem, R., (2013). Some characteristics and isolation of novel thermostable β-galactosidase from Thermus oshimai DSM 12092, Food Science and Biotechnology, 21(1):63-70.
  Erol, O., Şık, L., Kaya, H., B., Tanyolaç, B., Küçüker, O., (2011). Genetic diversity of Crocus antalyensis B. Mathew (Iridaceae) and a new subspecies from Southern Anatolia, Plant Systematics and Evolution, 294: 281-287.
  Matsumoto, T., Wu, J., Z., Kanamori, H., Tanyolac, B. (2005). The map-based sequence of the rice genome, Nature, 436: 793-800.
  Choisne, N., Demange, N., Orjeda, G., Tanyolac, B., (2005). The sequence of rice chromosomes 11 and 12, rich in disease resistance genes and recent gene duplications, BMC Biology, 3: 20.
  Lai, J., S., Ma, J., X., Swigonova, Z., Tanyolac, B., (2004). Gene loss and movement in the maize genome, Genome Research, 14-10A: 1924-1931.