Ege Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü - Mikroalgal Teknoloji Grubu
EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİYOMÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ
BİYOMÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ
Mikroalgal Teknoloji Grubu

 

Genel Bilgiler
Mikroalg izolasyonu, kültürü ve saklanması; mikroalglerden elde edilen kimyasallar ve bunların ekstraktlarının çeşitli amaçlarla (sağlık, kozmetik, gıda, yem, vb.) kullanım olanaklarının araştırılması; mikroalglerin enerji üretiminde (biyodizel, hidrojen, vb.) kullanımı; mikroalg üretim sistemleri (havuz ve fotobiyoreaktör) dizaynı konularında çalışmaktadır. Ayrıca Mikroalg Kültür Koleksiyonu  (EGE-MACC)  bulunmaktadır.

 

 

Cihaz Alt Yapısı        
Işıklı kültür dolapları, spektrofotometre, mikroskop, viskometre, kuantum-metre, liyafilizatör, otoklav, buz makinesi, çalkalayıcılar, sonikatör, su banyosu, hava motorları, pH metre laboratuvarda bulunan başlıca cihazlardır.

 

Çalışılan Konular
  Mikroalg/siyanobakterilerin izolasyonu, kültürü, optimizasyonu,
  Mikroalg/siyanobakterilerin biyokimyasal kompozisyonu ve etkileri,
  Mikroalg ve siyanobakterilerin endüstriyel kullanımına yönelik çalışmalar,
  Laboratuvar ölçeği ve büyük ölçekli üretim sistemleri tasarımı,
  Mikroalglerden önemli ticari bazı polisakkaritlerin üretimi,
  Mikroalglerin ve mikroalglerden elde edilen çeşitli ürünlerin doku mühendsiliğinde iskele olarak kullanımı.

 

Araştırma Grubu
 
Prof. Dr. Meltem CONK DALAY    Ar. Gör. Dr. Arzu YILDIRIM   Yüksek lisans ve doktora öğrencileri

 

Seçilmiş Yayınlar
  Imamoglu, E., Conk-Dalay, M., Vardar-Sukan, F., (2010). Semi-continuous cultivation of Haematococcus pluvialis for commercial production, Applied Biochemistry and  Biotechnolgy. 160: 764-772.
  Imamoglu, E., Conk-Dalay, M., Vardar-Sukan, F., (2009). Influences of different stres media and high light intensities on accumulation of astaxanthin in the green alga Haematococcus pluvialis, New Biotechnology, 26:  199-204.
  Akalin, A., S., Unal, G., Conk-Dalay, M., (2009). Influence of Spirulina platensis biomass on microbiological viability in traditional and probiotic yogurts during refrigerated storage, Italian Journal of Food Science, 21(3): 357-364.
  Azbar, N., Dokgoz, F., T., Keskin, T., Eltem, R., Korkmaz, K., S., Gezgin, Y.,  Akbal, Z., Öncel, S., Conk-Dalay, M., Gonen, C., Tutuk, F., (2009). Comparative evaluation of bio-hydrogen production from cheese whey wastewater under thermophilic and mesophilic anaerobic conditions, International Journal of Green Energy, 6(2): 192-200.
  Cingi, C., Conk-Dalay, M., Cakli, H., Bal, C., (2008). The effects of Spirulina on alergic rhinitis, European Archives of Oto-Rhino-Laryngolgy, 265: 1434-4726.