Ege Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü - Kanser Moleküler Biyolojisi Grubu
EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİYOMÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ
BİYOMÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ
Kanser Moleküler Biyolojisi Grubu

 

Genel Bilgiler
Prostat kanseri biyolojisi alanında DNA hasarının onarımından sorumlu moleküller, prostat kanserinde hücre döngüsünde önemli olduğu düşünülen bazı proteinler, hücre kültürlerinde kazandırılmış işlev (transfeksiyonlar aracılığı ile) ve yok edilmiş işlev (gen susturması ile-siRNA) yaklaşımları, hastalığın tedavisine yönelik hücre kültürleri, gen transfeksiyonları, siRNA, DNA ve RNA, eş zamanlı gen ekspresyon analizleri, proteinlerin ve fosfo-proteinlerin immunofloresans mikroskopisi ve fosfo-proteinlerin Western blot analizleri, biyoinformatik tabanlı çalışmalar yapılmaktadır.

 

 

Cihaz Alt Yapısı        
Laminer akışlı kabin, CO2 inkubatörü, -86oC derin dondurucu, +4 ve -20oC derin dondurucu bölmeli buzdolapları, su banyosu, santrifüj, çalkalayıcı, mikrodalga fırın, buz makinesi, hassas terazi, elektroforez sistemleri (DNA ve protein), inverted floresan mikroskop (kamera ataçmanlı ve bilgisayar sistemli - 3 ayrı dalga boyunda sürgülü filtreye sahip), realtime PCR sistemi, PCR termal cycler, UV transilluminatör laboratuvarımızda bulunan başlıca ekipmanlardandır.

 

Çalışılan Konular
  Prostat kanseri biyolojisi,
  Topoizomeraz inhibitörleri ve tümör hücrelerine etkileri,
  NKX3.1 transkripsiyon faktörünün işlev kaybı ile oluşan DNA hasarı ve onarım mekanizmalarındaki değişiklikler,
  HN1 proteininin epidermal büyüme faktörü, glukokortikoid reseptörü ve androjen reseptörü aracılıklı ekspresyon ve sitokinaz yolaklarındaki hücre bölünmesi üzerine
etkisi ve tübülinler ile olan etkileşimleri,
  GTPaz yolağının düzenlemesi ile ilgili olan araştırmalar,
  HOXB13 homeobox proteininin DNA hasarı ve onarım mekanizmalarındaki işlevi ve mekanizmalarına olan etkileri,
  Sitokin sentezi ve enflamasyon ile aktive edilen protein degredasyon yolakları sonucu ekspresyon seviyesi azalan NKX3.1 proteinin tümör baskılayıcı işlevinin prostat kanserinin oluşumundaki rolü ve reaktif oksijen oluşumunun kanser terapötiklerinin etkileri ile benzerlikleri,
  Antikanser moleküllerin izolasyonları ve genotoksik etkilerinin araştırılması,
  Prostat, meme kanseri biyolojisi ve gelişmesini engelleyici yolakların araştırılması.

 

Araştırma Grubu    
 
Prof. Dr. Kemal S. KORKMAZ Yüksek lisans ve doktora öğrencileri

 

Seçilmiş Yayınlar  
  Debelec - Butuner, B., Alapinar, C., Varisli, L., Erbaykent-Tepedelen, B., Hamid, S., M., Gonen-Korkmaz, C., Korkmaz, K., S., (2012). Inflammation-mediated abrogation of androgen signaling: an in vitro model of prostate cell inflammation, Molecular Carcinogenesis, DOI: 10.1002/mc.21948.
  Varisli, L., Korkmaz, C., Mohammed, S., H., Bogurcu, N., Debelec-Butuner, B., Erbaykent-Tepedelen, B., Korkmaz, K., S., (2012). Androgen regulated HN1 leads proteosomal degradation of androgen receptor (AR) and negatively influences AR mediated transactivation in prostate cells, Molecular and Cellular Endocrinology, 350:107–117.
  Erbaykent-Tepedelen, B., Özmen, B., Varisli, L., Gonen-Korkmaz, C., Debelec-Butuner, B., Syed, M., H., Yilmazer-Cakmak, O., Korkmaz, K., S., (2011). NKX3.1 contributes to S phase entryand regulates DNA damageresponse (DDR) in prostate cancer cell lines. BBRC, 12; 414 (1): 123-128.
  Bogurcu, N., Sevimli-Gur, C., Ozmen, B., Bedir, E., Korkmaz, K., S., (2011). ALCAPs induce mitochondrial apoptosis and activate DNA damage response by generating ROS and inhibiting topoisomerase I enzyme activity in K562 leukemia cell line, BBRC,17;409(4):738-44.