Ege Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü - Hayvan Hücre Kültürü ve Doku Mühendisliği Grubu
EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİYOMÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ
BİYOMÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ
Hayvan Hücre Kültürü ve Doku Mühendisliği Grubu

 

Genel Bilgiler
Kök hücre uygulamaları, pilot ölçekli monoklonal antikor üretimi, yara iyileşmesine yönelik çalışmalar, ISO 10993 uyumlu sitotoksisite ve genotoksisite testleri, biyomateryallerin in vitro biyouyumluluk testleri yapılmakta; yapay doku oluşumuna yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Ayrıca veteriner hekimlikte kullanılan aşıların modern biyoteknolojik yöntemlerle üretimi konusunda da çalışmalara devam edilmektedir.

 

 

Cihaz Alt Yapısı        
Biyoreaktörler (50, 100, 500, 1000, 5000 ml hacimli), CO2’li etüv, laminar akışlı kabin, elektroporatör, ters faz mikroskop, mikro plaka okuyuculu UV spektofotometre, soğutmalı santrifüj, soğutmalı inkubatör, sıvı azot konteynırları, elektro eğirme cihazı, -86˚C derin dondurucu, glove box, manyetik hücre ayırma seti (MACS), mini protein elektroforez sistemi gibi cihazlar bulunmaktadır.


Çalışılan Konular
  Kök hücre ve doku mühendisliği (2 ve 3 boyutlu kültürler),
  Orta ölçekli monoklonal antikor üretimi ve tanı kiti geliştirilmesi,
  Çeşitli ajanlara karşı DNA aşısı üretimi
  Biyomalzemelerin sitotoksisite ve genotoksisitesinin ve irritabilitesinin belirlenmesi,
  Biyomalzemelerin farklı dokularla biyouyumluluklarının test edilmesi,
  Hücre - yüzey ilişkileri,
  Çeşitli etken maddelerin antikanserojen etkilerinin saptanması,
  Böcek hücre kültürlerinde rekombinant protein üretimi.

 

Araştırma Grubu
 
Prof. Dr. İsmet DELİLOĞLU GÜRHAN   Yrd. Doç. Dr. Aylin ŞENDEMİR ÜRKMEZ   Yrd. Doç. Dr. Sultan GÜLÇE İZ  

Ar. Gör. Doç. Dr. Ayşe NALBANTSOY  Ar. Gör. Dr. Ozan KARAMAN   Ar. Gör. Duygu AYYILDIZ TAMİŞ   

Doktora öğrencisi  Ar. Gör. Mehmet Özgün ÖZEN, Doktora öğrencisi (ÖYP) Yüksek lisans ve doktora öğrencileri

 

Seçilmiş Yayınlar
  Gülçe İz S., Doskaya M., Borrego B., Rodriguez F., Guruz Y., Deliloğlu-Gürhan S., (2013), Co-expression of the Bcl-xL antiapoptotic protein enhances the induction of Th1-like immune responses in mice immunized with DNA vaccines encoding FMDV B and T cell epitopes, Veterinery Research Communications, (37)3:187-196.
  Üstün-Aytekin, Ö., Deliloğlu-Gürhan, İ., Ohura, K., Imai, T., Öngen, G., (2013). Monitoring of the effects of transfection with baculovirus on Sf9 cell line and expression of human dipeptidyl peptidase IV, Cytotechnology, DOI 10.1007/s10616-013-9549-3.
  Bayir, E. Bilgi, E Şendemir Ürkmez, A., Hameş-Kocabaş, E.E., (2013). The effects of different intensities, frequencies and exposure times of extremely low frequency electromagnetic fields on the growth of Staphylococcus aureus and Escherichia coli O157:H7. Electromagnetic Biology and Medicine. doi: 10.3109/15368378.2013.853671
  Capkin M., Cakmak, S., Ozdal Kurt, F., Gumusderelioglu, M., Şen, B., H., Türk, B., T., Deliloglu-Gurhan, S., I., (2012). Random/aligned electrospun PCL/PCL-collagen nanofibrous membranes: comparison of neural differentiation of rat AdMSCs and BMSCs, Biomedical Materials, 7(4) 045013, doi:10.1088/1748-6041/7/4/045013.
  Gunbas, I., D., Aydemir-Sezer, U., Gulce-Iz, S., Deliloglu-Gurhan, S., I., Hasirci, N., (2012). Semi-IPN chitosan/PEG microspheres and films for biomedical applications: characterization and sustained release optimization, Industrial & Engineering Chemistry Research, 51: 11946−54.