Ege Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü - Doğal Ürün Araştırma ve Geliştirme Grubu
EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİYOMÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ
BİYOMÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ
Doğal Ürün Araştırma ve Geliştirme Grubu

 

Genel Bilgiler
Tıbbi bitkiler, mikroorganizmalar, marin organizmalar vb. doğal kaynaklardan farmasotik ve agrokimya endüstrilerinde kullanılabilecek sekonder metabolitlerin araştırılması, bu moleküllerin izole edilmesi, yapı tayinlerinin yapılması ve katma değeri yüksek ürünler haline getirilmesi konularında araştırmalar yürütülmektedir. Doğal kaynaklar, biyoaktivite rehberli çalışmalar ışığında özellikle immünomodülatör, antimikrobiyal ve antikanser aktivite yönünden taranmaktadır.

 


 

Cihaz Alt Yapısı        
Liyofilizatör, rotary evaporatör, santrifügal vakumlu evaporatör, yüksek performans flash kromatografi sistemi, fraksiyon toplayıcı, çeker ocak, etüv, ultrasonik banyo başlıca cihazlar arasındadır.

 

Çalışılan Konular
  Doğal kaynaklardan (bitkiler ve mikroorganizmalar) sekonder metabolitlerin kazanılması ve yapı tayinleri [terpenik bileşikler (mono-, seski-, di-, triterpenler, steroidal bileşikler), heterozitler (fenilpropanoitler, iridoitler, triterpenler, flavonoitler), alkaloitler, fenolik bileşikler,
  Doğadan farmakolojik olarak aktif yeni moleküllerin biyoaktivite rehberli çalışmalar ışığında bilime kazandırılması (Yoğunlaşılan biyoaktivite alanları: İmmünostimulan, antitümoral, antimikrobiyal ve antimalaryal),
  Doğal kaynaklardan elde edilen fitoterapotik ürünlerin kromatografik yöntemlerle (HPLC, CE vs.) fingerprintlerinin ortaya çıkarılarak standardizasyon çalısmalarının gerçekleştirilmesi,
  Doğal kaynaklardan katma değeri yüksek ürünlerin (hammadde: standardize ekstre veya saf madde) pilot tesislerde ölçek büyütülerek elde edilmesi,
  Biyoaktif sekonder metabolitlerin yapıları üzerinde yarı-sentez ve mikrobiyolojik biyotransformasyon çalışmaları ile modifikasyonlar yapılması ve biyolojik etkilerin artırılması.

 

Araştırma Grubu    
Prof. Dr. Erdal BEDİR    Ar. Gör. İsmail H. AKGÜN     Yüksek lisans ve doktora öğrencileri

 

Seçilmiş Yayınlar
  Tağ, Ö., Çağır, A., Khan, I.A., Bedir, E., (2012). Cleavage of ring A and formation of an unusual nor-triterpene skeleton via the Baeyer-Villiger reaction, Tetrahedron Letters, 53(44): 5864-5867.
  Sevimli-Gür, C., Onbaşılar, İ., Atilla, P., Genç, R., Çakar, N., Deliloğlu-Gürhan, İ., Bedir, E., (2011). In vitro growth stimulatory and in vivo wound healing studies on cycloartane-typesaponins of Astragalusgenus, Journal of Ethnopharmacology, 134: 844-850.
  Nalbantsoy, A., Nesil, T., Erden, S., Çalış, İ., Bedir, E., (2011). Adjuvant effects of Astragalus saponins macrophyllo saponin B and astragaloside VII, Journal of Ethnopharmacology, 134: 897-903.
  Gülcemal, D., Alankuş-Çalışkan, Ö., Perrone, A., Özgökçe, F., Piacente, S., Bedir, E., (2011). Cycloartane glycosides from Astragalus aureus, Phytochemistry, 72: 761-768.
  Kuban, M., Öngen, G., Bedir, E., (2010). Biotransformation of cycloastragenol by Cunninghamella blakesleeana NRRL 1369 resulting a novel framework, Organic Letters, 12(19): 4252-4255.