Ege Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü - Çevre Biyoteknolojisi ve Biyoenerji Grubu
EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİYOMÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ
BİYOMÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ
Çevre Biyoteknolojisi ve Biyoenerji Grubu

 

Genel Bilgiler
Atıklardan biyolojik yollarla enerji üretimi ve endüstriyel atık suların biyolojik yollarla rehabilitasyonu, biyorafineri konsepti doğrultusunda organik atıkların enerji içeriğinin biyometan ve biyohidrojen formunda açığa çıkartılması ve doğa ile barışık ekolojik yöntemler ile valorizasyonu, biyopolimer üretimi ve toksisite içeriği yüksek organik maddelerin biyodegradasyonlarının iyileştirilmesi için ileri oksidasyon yöntemleri üzerine çalışmalar yapılmaktadır.

 


 

Cihaz Alt Yapısı        
Tam otomatik kontrollü fermentör, anaerobik reaktörler, UV reaktörü, sonikasyon reaktörü,  HPLC, GC, spektrofotometre, standart etüvler, otoklav, steril kabin, pH-stat aparatı, ORP kontrol çapraz akışlı membran ünitesi, ozon jeneratörü başlıca cihazlar arasındadır.

 

Çalışılan Konular
  Organik atıklardan biyohidrojen üretimi,
  Zeytin karasuyunun anaerobik biyolojik parçalanabilirliğinin incelenmesi,
  Zeytin karasuyunun biyoparçalanabilirliğinin ileri oksidasyon yöntemleri ile iyileştirilmesi,
  Tavuk atıklarının, peynir altı suyunun ve zeytin karasuyunun ortak çürütme ile
anaerobik parçalanması,
  Kentsel katı atıkların organik fraksiyonundan biyometan elde edilmesi,
  Toksik madde içerikli organik maddelerin biyodegradasyonunun ileri oksidasyon
prosesleri ile iyileştirilmesi,
  Organik atıklardan mikrobiyal yöntemlerle biyopolimer elde edilmesi ve
fermentör ortamından biyopolimer ayrıştırılması ve saflaştırılması,
  Kapalı döngü membran destekli biyogaz prosesi ile tavuk atıklarından temiz enerji üretimi,
  Özgün immobilizasyon yöntemleri ile fotofermentatif hidrojen üretimin iyileştirilmesi,
  İmmobilize biyoreaktör sistemlerinde hidrojen üretiminin incelenmesi.

 

Araştırma Grubu

Prof. Dr. Nuri AZBAR      Ar. Gör. Dr. Tuğba KESKİN GÜNDOĞDU    Yüksek lisans ve doktora öğrencileri

 

Seçilmiş Yayınlar

  Keskin, T., Tutuk, F., Azbar, N., (2012). Effect of pretreatment on the enhancement of biodegradation of olive mill effluent for treatment in an anaerobic cross-flow filter reactor, Chemical and Biochemical Engineering Q, 26(1): 23-29.
  Keskin, T., Guisti, L., Azbar, N., (2012). Continuous biohydrogen production in immobilized biofilm system versus suspended cell culture system versus suspended cell culture, International Journal of Hydrogen Energy, 37(2): 1418-1424.
  Casalia, S.,  Güngörmüşler, M., Bertina, L.,  Fava, F., Azbar, N., (2012). Development of a biofilm technology for the production of 1,3-propanediol (1,3-PDO) from crude glycerol, Biochemical Engineering Journal, 64: 84-90.
  Gönen, Ç., Güngörmüşler, M., Azbar, N., (2012). Comparative evaluation of pumice stone as an alternative immobilization material for 1,3-propanediol production from waste glycerol by immobilized Klebsiella pneumoniae, Applied Biochemistry and Biotechnology, DOI 10.1007/s12010-012-9923-1.
  Güngörmüşler, M., Gönen, Ç., Azbar, N., (2011). Continuous production of 1,3-propanediol using raw glycerol with immobilized Clostridium beijerinckii NRRL B-593 in comparison to suspended culture, Bioprocess and Biosystems Engineering (BPBSE), DOI: 10. 1007/s00449-011-0522-2.