Ege Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü - Bitki Hücre, Doku ve Organ Kültürü Grubu
EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİYOMÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ
BİYOMÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ
Bitki Hücre, Doku ve Organ Kültürü Grubu

 

Genel Bilgiler

Bitki hücre, doku ve organ kültürü teknikleri, çeşitli amaçları gerçekleştirmek üzere farklı bitki türlerine uygulanmaktadır.

Laboratuvarlarımızda hastalıksız bitkilerin elde edilmesi; ekonomik önemi olan bitki türlerinde anter ve mikrospor kültürleri ile haploit ve dihaploit bitkilerin üretilmesi; süs bitkileri, endemik bitkiler ve ticari önemi olan bitkilerde klonal çoğaltım ve rejenerasyon çalışmaları; biyoreaktörlerde kitlesel üretim optimizasyonu; protoplast füzyonu ile somatik hibritlerin elde edilmesi; tıbbi bitkilerden hücre süspansiyonları, kallus ve saçaklı köklerden büyük ölçekte sekonder metabolit üretimleri üzerinde çeşitli araştırmalar yürütülmektedir.

 

Cihaz Alt Yapısı        
Laminer hava akışlı kabinler, otoklav, etüv, pH metre, ısıtıcılı manyetik karıştırıcılar, sterilizatörler, soğutmalı inkübatör, stereo ve inverted mikroskoplar, hava ve vakum pompaları, orbital çalkalayıcılar, santrifüj, RITA biyoreaktörleri, bitki büyüme dolabı ve mikroskop bağlantılı dijital fotoğraf makinası başlıca cihazlardandır.

 

Çalışılan Konular
  Endemik bitkilerin (Astragalus spp., Liquidamber orientalis, Rhaponticoides mykalea), tıbbi bitkilerin (Digitalis ferruginea, Achillea spp., Stevia rebaudiana), süs bitkilerinin (orkide türleri, Rose spp., Callistemon citrinus), meyve ağaçlarının (Ficus carica, Prunus cerasifera) ve ekonomik önemleri nedeniyle de bazı akuatik bitkilerin rejenerasyonları ve mikroçoğaltımları,
•  Zeytin, karanfil ve yoncayı da içeren çeşitli bitki türlerinde virussuz bitkilerin üretimi,
Rubia tinctorum, Gentiana cruciata, Astragalus spp. gibi bitkilerde Agrobacterium rhizogenes aracılığı ile saçaklı kök, hücre ve kallus kültürleri ile sekonder metabolit üretimi,
•  Pamuk bitkisinde haploit ve dihaploit bitki üretimi,
•  Orkide türlerinde in vitro çiçeklenme,
•  RITA biyoreaktörleri kullanılarak Stevia rebaudiana gibi ekonomik öneme sahip bitki türlerinde mikroçoğaltım ve optimizasyon,
•  Rubia tinctorum gibi boya bitkilerinde hücre süspansiyonlarından elde edilen antrakinonların tekstilde doğal boya olarak kullanımı.

 

Araştırma Grubu

Prof. Dr. Aynur GÜREL    Ar. Gör. Dr. Şadiye HAYTA   Yüksek lisans ve doktora öğrencileri

 

Seçilmiş Yayınlar
•  Nartop, P., Akay, Ş., Gürel, A., (2013). Immobilization of Rubia tinctorum L. suspension cultures and its effects on alizarin and purpurin accumulation and biomass production, Plant Cell, Tissue and Organ  Culture, 112(1): 123-128.
•  Hayta, S., Gurel, A., Akgun, I.H., Altan, F., Ganzera, M., Tanyolac, B., Bedir, E., (2011), Induction of Gentiana cruciata hairy roots and their secondary metabolites, Biologia, Section Cellular and Molecular Biology, 66 (4): 618-625.
•  Hayta, S., Akgun, I.H., Ganzera, M., Bedir, E., Gurel, A., (2011). Shoot proliferation and HPLC-determination of iridoid glycosides in clones of Gentiana cruciata L., Plant Cell, Tissue and Organ Culture, 107: 175-180.
•  Tsonev, T., Velikova, V., Yildiz-Aktas, L., Gurel, A., Edreva, A., (2011). Effect of water deficit and potassium fertilization on photosynthetic activity in cotton plants. Plant Biosystems, pp.1-7.
•  Demir, A., Özdoğan, E., Özdil, E., Gürel, E., (2011). Ecological materials and methods in the textile ındustry: Atmospheric plasma treatments of naturally colored cotton. Journal of Applied Polymer Science, 119: 1410-1416, Wiley Periodicals, Inc.