Ege Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü - Araştırma Etkinlikleri
EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİYOMÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ
BİYOMÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ
Araştırma Etkinlikleri

Çalışma Alanları 
Bölüm stratejisi kapsamında, Biyoekonomi sektörünün özellikle Ege Bölgesi’nde güçlenmesi için, üniversite-sanayi işbirliklerine ve geliştirilen yeni teknolojilerin ve üretilen bilginin topluma mal edilmesi konusunda özel gayret göstermekte ve önemli sosyo-ekonomik getirileri olabilecek bölgesel faydaları olan araştırma projelerine öncelik vermektedir. 
Bölüm öğretim üyeleri çok farklı kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde disiplinlerarası ve sektörler arası konularda proje oluşturmakta ve çok aktif bir şekilde proje desteği arayışını sürdürmektedirler. “Biyomühendislik” genel şemsiyesi altında 3 ana başlıkta çalışmalar yürütülmektedir.

 

 

 

Projeler
Araştırma etkinliklerinde ortalamaların çok üstünde performans göstermekte olan Biyomühendislik Bölümü kuruluşundan bu yana yurtiçi ve yurtdışı farklı kaynaklardan toplam 12.714.924 € proje desteği sağlamıştır. Bu bütçenin sadece % 2’si Üniversite içi desteklerden oluşmaktadır. Bugüne kadar yürütülmüş ve yürütülmekte olan toplam 183 proje’nin, % 23’i sanayi desteklidir. Projelerin 143’si tamamlanmış, 40’i devam etmektedir. Buna göre, öğretim üyesi başına 9.6 proje düşmektedir. 
Kuruluşundan bu yana, öğretim üyelerimiz tarafından tamamlanmış veya yürütülmekte olan toplam 68 TÜBİTAK projesi, 10 adet DPT projesi, 67 adet BAP projesi, 11 adet SANTEZ, 8 adet TEYDEB projesi ve diğer farklı resmi kurumlarla işbirliği içinde yürütülmüş ve yürütülmekte olan 40 adet proje bulunmaktadır. 
AB Çerçeve programları kapsamında, 8 adet 6. Çerçeve Programı (FP6) başvurusu ve 12 adet 7. Çerçeve Programı (FP7) başvurusu gerçekleştirilmiştir. Bunlardan 4 proje başarılı bulunarak desteklenmiştir. Bunların yanı sıra COST, ERASMUS MUNDUS ve Marie Curie projeleri gibi AB destekli projeler mevcuttur. FP7 kapsamında da aşağıda ayrıntıları verilen projeler, Bölüm öğretim elemanlarının yürütücülüğünde devam etmektedir. 

 

2008 – 2013 Biyomühendislik Bölümü Projeleri

(Kaynak: E.Ü. Mühendislik Fakültesi Araştırma, Geliştirme, Sanayi İlişkiler Ekosistemi Raporu, 2014)